Reke za lokalne zajednice Oživljavanje identiteta priobalnih lokalnih zajednica

D.
Kontaktirajte nas na redakcija@musicpocket.org

podeli

popularno

Projekat R2C (Rivers to communities) je nastavak ranijeg uspešnog projekta K3CI (Kaleidoskop savremene kulture i kreativnih industrija), realizovanog od strane istog tima i podržanog od istog fonda, Interreg IPA CBC HU-RS. 

Partneri na ovom projektu su Udruženje Cinema City (Novi Sad), KEP-SZIN-HAZ Fondacija (Segedin), DDTG Dunavska transnacionalna grupa za razvoj (Pečuj/Segedin), Pro Progressione (Budimpešta/Kecskemet) i Asocijacija Kulturanova (Novi Sad).

Glavni cilj projekta je dalje jačanje saradnje između savremenih kulturnih i kreativnih scena Mađarske i Srbije i između društava i građana u pograničnom regionu fokusirajući se na naš međusobni kulturni identitet predstavljen kroz zajedničke reke. 

Istorijski gledano, reke nisu samo glavni izvor i središte života, već su medij za ljudsku interakciju. Ovaj projekat će se usredsrediti na reke i njihovu upotrebu, kako u Mađarskoj, tako i u Srbiji, a koristiće kulturne događaje kao sredstvo za privlačenje ljudi na reke. Fokus našeg rada je identitet reka Tise i Dunava.

Nizom aktivnosti kao što su edukativni događaji i događaji za umrežavanje, prezentacije i produkcije kulturnih sadržaja, projekat ima za cilj da ojača znanje u kreativnom sektoru, podstakne umetničku saradnju između lokalnih scena i građana, istakne ulogu mladih žena umetnica i omogući veću vidljivost kulturnih proizvoda među publikom u pograničnom regionu, pojačavajući osećaj pripadnosti zajedničkom području. 

Dodatni nivo je stvaranje platforme za promociju i zajedničko stvaranje mladih umetnika. Kroz projekat biće predstavljeni sveži filmovi, muzika, vizuelni radovi i performansi koji komuniciraju univerzalnim jezikom i predstavljaju popularne i efikasne medije za iskazivanje ljudske kreativnosti, dok će istovremeno projekat vratiti ljude na reke. Implementacija programa je u snažnoj saradnji sa lokalnim zajednicama, one postaju ne samo deo umetničkog stvaralaštva, već zajedno odlučuju šta će stvarati i deliti sa zajednicama iste reke, ali sa druge strane granice.

Projekat će ohrabriti efikasnu i održivu kulturnu prekograničnu saradnju zahvaljujući realizaciji ukupno 26 zajednički organizovanih kulturnih i stručnih aktivnosti kao što su edukativni i događaji umrežavanja, prezentacije i produkcija projekata. Kulture Mađarske i Srbije su međusobno prožete na mnogo različitih načina. Umetnici i filozofi u ovom pograničnom regionu su oduvek igrali važnu ulogu u povezivanju društava. Ako govorimo o rekama,njihovi tokovi su takođe prožeti. Dunav, na primer, teče kroz Budimpeštu i dva najveća grada u Srbiji (Beograd i Novi Sad), dok Tisa povezuje brojna naselja u ovom prekograničnom regionu i zatim se uliva u Dunav. Međutim, ostaje pitanje: koliko danas zaista znamo o našim susedima, njihovim manjim zajednicama i njihovoj savremenoj kulturi i umetnicima uprkos tim vezama?

Uprkos postojećoj kulturnoj raznolikosti u Srbiji (od oko 7,5 miliona ljudi, 800.000 njih se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalnih i etničkih manjina), nema dovoljno znanja o različitim kulturama i etničkim grupama čak ni u multi-etničkim zajednicama i regionu (kao što je Vojvodina), što čini snažnu osnovu za razvoj stereotipa i predrasuda koje dovode do diskriminacije. To čak dovodi do sporadičnih incidenata koji su motivisani nacionalnom ili verskom netolerancijom. Slična situacija je i u Mađarskoj. Akteri u ovim incidentima su u velikoj meri mladi ljudi.

Stoga je naš cilj da koristimo kulturu: muziku, filmove, književnost, vizuelnu umetnost i predstave/performanse koji komuniciraju kao univerzalni jezici razumevanja svih ljudi i koji imaju moć da prevaziđu fizičke, etničke, verske i druge granice. Istovremeno se kulturni resursi nedovoljno koriste za potrebe turizma u ovom pograničnom regionu između Srbije i Mađarske, pogotovo festivali koji prikazuju savremenu kulturu – autentične i savremene turističke manifestacije koje se globalno smatraju jednim od najbrže rastućih segmenata turističke privrede.

Opšti problem je nedostatak znanja o savremenoj kulturi i aktivnostima kulturnih aktera u naše dve susedne zemlje, što je preduslov za kvalitetnu saradnju na različitim nivoima. U osnovi, scena kulturne/kreativne industrije u pograničnom regionu je nepovezana i rudimentirana. Stvaranje kontinuiteta u komunikaciji između nepovezanih događaja, organizacija i protagonista doprineće definisanju specifične regionalne estetike s jedne strane i stvaranju umetničke zajednice s druge strane. Postojanje razmene na više nivoa je ključni element u procesu stvaranja efikasne zajednice u oblasti kulturne/kreativne industrije, a ovaj projekat će biti prvenstveno fokusiran na mlade stručnjake u kulturi.

Trenutno, nema održivog načina obaveštavanja o aktivnostima u kulturnoj/kreativnoj industriji s druge strane granice, a umetničke razmene su sporadične i ne tako česte iako postoje. Takođe, nema obrazovnih programa koji povezuju stručnjake sa ove dve strane granice.

Iako scena u ovom pograničnom regionu deli mnogo zajedničkih stvari i dalje nema predstave o zajedničkom identitetu što je prepreka za prepoznavanje ovog područja kao turističkog potencijala i stvaranje brenda oko koga će se istaći savremena kulturna scena i mladi umetnici. Takođe je važno da se dosegnu nova tržišta i ljudi sa afirmativnim marketinškim kampanjama koji šire pozitivan imidž regiona. To bi tada bilo od koristi za lokalne zajednice kao i od pojačanih privrednih aktivnosti povezanih sa turizmom.

Krajnji korisnici projekta će biti ciljne grupe:

– zajednica menadžera u kulturi u pograničnom regionu koji će širiti njihove ideje, osnove kontakata i znanja o najnovijim trendovima;

– zajednica mladih umetnika koji će imati priliku da prezentuju svoj rad i povežu se sa njihovim vršnjacima s druge strane granice

– građani regiona koji će moći da uživaju u novom duhu regionalne kulturne scene i učestvuju u događajima

– turistička zajednica i stručnjaci iz pograničnog regiona koji će dobiti kulturni sadržaj koji ima turistički potencijal.

Glavna korist projekta je stvaranje mogućnosti za tesnu međunarodnu kulturnu saradnju među akterima iz Srbije i Mađarske koji učestvuju u projektu. Naš projekat ima za cilj da stvori neophodni okvir za:

– bolju međusobnu komunikaciju između profesionalaca koji deluju u oblasti kulture  iz Srbije i Mađarske;

– izgradnju osećaja našeg zajedničkog identiteta među građanima iz Srbije i Mađarske kroz povezivanje kulturnih događaja sa rekama i oživljavanje reka i rečnih obala sa kulturnim događajima

– jačanje postojećih i uspostavljanje novih kulturnih projekata između ljudi i institucija/organizacija

– podsticanje prenosa iskustava sa ugledanjem na primere najboljih praksi iz Evrope

– bolje međusobno prepoznavanje i vidljivost naših kulturnih scena.

Iskustvo različitih kultura može da rasprši predrasude koje još uvek postoje na mnogo načina i ojača osećaj pripadnosti zajedničkoj evropskoj kulturi. Ovaj projekat podržava prezentovanje savremene mađarske i srpske kulture u njihovim raznolikostima i raznovrsnostima društvu većine i manjine u obe zemlje, istovremeno jačajući i zajednički evropski identitet.

Zahvaljujući ovom projektu dobrosusedski odnosi će se ojačati, što povećava šanse i spremnost za saradanju sa obe strane granice. Što je najvažnije, to je velika šansa da se pokrenu novi oblici saradnje kao rezultat umrežavanja, edukativnih i promotivnih aktivnosti između aktera koji učestvuju u projektu.

IzvorPress
- Advertisement -

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
Reklama

Aktuelno

Zdenka Kovačiček i Matija Cvek osvojiće vas zajedničkim singlom “Tvoje usne”

Novi singl “Tvoje usne” kolaboracija je s genijalnim Matijom Cvekom kao gostom na Zdenkinom hvaljenom albumu “Konstatacija jedne mačke” koji je tokom ove godine uz CD...

Prijavi se na Newsletter

Nedeljni pregled musicpocket objava na tvoju email adresu!

Reklama
musicpocket