Rambo Amadeus: Moramo li da čekamo da stvarno izgori pola Balkana da bi se stvar shvatila ozbiljno ?

0
Reklama

Cr­noj Go­ri su neo­p­hod­na mi­ni­mum dva ka­na­de­ra za ga­še­nje po­ža­ra, jer su ak­tu­el­ni po­ža­ri po­ka­za­li ko­liko je na­ša dr­ža­va ne­pri­pre­mlje­na za ade­kvat­nu re­ak­ci­ju u ovakvim si­tu­a­ci­ja­ma.

Crnogorski muzičar Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus je “pitao za druga” koliko košta taj nedostižni kanader?

Koliko košta taj nedostižni kanader? Koliko se godišnje zaradi od turizma? Kakva je kaznena politika za namerno ili slučajno izazivanje požara? Odvaja li se na protivpožarnu zaštitu neki dinar od ogromnih profita koje poslovna elita pravi od turizma? Da li iko misli o vatrogascima, njihovoj opremi, tehnici pre nego požar bukne, ili 3 dana nakon što ga s teškom mukom, uz povrede, ranjavanja, ljudske žrtve ugase?

Da li ćemo svi žmuriti pred ovim opominjućim ožiljkom, likujući kako je naša kuća bezbedna, dok nam se čitave teritorije ne pretvore u goli kamen? Treba li da pišemo peticiju da se kupe kanaderi? Da li i narod i vlast razumeju da će svake godine biti sve gore? Da li će se naivni i indoktrinirani narod i zbog ove teme nacionalno prebrojavati?

Moramo li da čekamo da stvarno izgori pola Balkana da bi se stvar shvatila ozbiljno.

Pitanja važe za sve naše narode i narodnosti i njihove države – koje nemaju kanader, koji ga imaju, ali im ne radi, ili koji su ih imali, pa prodali.

Pitam za druga”, rekao je Rambo.

Reklama

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here