Otvaranje izložbe – Ivana Aranđelović: SVESKE, KRPE I BALADE – Centralna galerija Šok ZaDruge

0
Reklama

SVESKE, KRPE I BALADE predstavljaju seriju crteža rađenih vizuelnog dnevnika, crtačkih intervencija unutar knjige, tekstilnih crteža i akvarela na pamučnim papirima.

Forma umetničke sveske počela je da me zanima paralelno sa istraživanjem minijatura i srednjovekovnih iluminiranih rukopisa. Težila sam ka tome da kroz svet minijatura i iluminiranih rukopisa, koji su postali moja stilistička i idejna inspiracija, prikažem savremeni trenutak. Interesovalo me je da otkrijem da li je moguće “oživeti” logiku koja postoji u okviru minijatura i koristiti je kao deo savremenog crteža.

Crtež kojim se bavim je introspektivna naracija i intimna vizuelizacija najčešće bola, telesnog ili mentalnog, nastalog fizičkim uticajem ili apsorpcijom društvenog i globalnog okruženja. Suočavanje sa bolom povlači sa sobom slikanje tela, njegovo seciranje direktno na stolu, a takva tema zahtevala je motive koji to mogu da iznesu. Motivi hibrida između ljudi i životinja, ljudi sa maskama, androgin autoportret, divlje svinje, lavovi, ptice, duge, floralna i geometrijska dekoracija omogućili su mi stvaranje scena unutar kojih ispitujem trenutne događaje. Stvaranjem paramitološkog sveta poigravam se sa konkretizacijom i interpretacijom savremenih događaja. Ovaj pristup dobio je šire dimenzije tokom pandemije COVID – 19 virusa, navevši me da uvedem i neke konkretnije reference na društvene okolnosti i time učvrstim trenutak koji želim da prikažem. Nekoliko mojih umetničkih svezaka prikazuju teme vezane za društvene i kulturološke narative nekog mesta, uglavnom onih gde sam živela. Tako su nastale sveske koje obrađuju trenutke iz Smedereva, Novog Sada, Beograda i Istanbula. Sveska “Neuropatologija Beograda” sadrži konkretne reference koje povezuju vreme i mesto, ljude i trenutak, identitet i mentalitet. Ovaj rad nastao je kao crtačka intervencija unutar medicinskog udžbenika iz neuropatologije štampanog sedamdesetih u Belorusiji. Zajedno sa sveskom “Dnevnik ptice rugalice” u izvesnoj meri čine “centralni nervni sistem” izložbe, te sa sobom povlače crteže van formata sveske i tekstilne crteže ka formiranju celine.

Tehnika veza i tekstilnih kolaža za mene je neistražena mogućnost tekstila kao materijala za rad a ujedno i kao oblik reciklaže. Inspiraciju za tekstilne crteže pronašla sam u srednjovekovnoj heraldici. S obzirom da su mi srednjovekovni crteži inspirativni i stvaralački pokretači osetila sam prirodnim okretanje ka srednjovekovnim zastavama. Pojednostavljene forme, žive boje, simboli, tekst na latinskom, su elementi koje sam želela da usvojim i da primenim na svom radu. Tekstilni crteži nastaju parcijalno, šivenjem, tekstil je korišćen kao što bi se papir koristio u tehnici kolaža. Vez je korišćen za potrebe teksta i za “iscrtavanje” kontura i detalja. Kombinacija veza i tekstila je korišćena kao crtačka i stilska dinamika. Upotreba teksta na nekim crtežima je oblik nadopunjavanja, tekstom prenosim detalj koji crtežom ne mogu.

Izložba SVESKE, KRPE I BALADE preispituju mogućnost da li minijature i srednjovekovna umetnost imaju potencijal da opet postanu svedoci društvenih događaja, samo što bi ovoga puta njihova pozicija bila odozdo umesto iz perspektive dvorske umetnosti. S obzirom na format i strukturu minijatura, ova izložba preispituje i mogućnost interakcije odnosno intiman kontakt između publike i dela.

P.S: Na izložbi “Dnevnici ptice rugalice- umetničke sveske” održanoj tokom aprila-maja 2023. u galeriji Atrijum Biblioteke grada Beograda ukraden je rad. U pitanju je umetnička sveska “Balada o tigru”. Tim činom onemogućeno je da se rad ikada ponovo izloži, kao i da se zna šta se sa njim dogodilo i gde je završio. Umetnička sveska bila je zamišljena kao deo celine “O tigru”, koja do sada nije izlagana kao takva. Krađom rada, neažurnošću i nedelovanjem institucije, neprofesionalizmom zaposlenih u biblioteci zaduženim za likovni program onemogućeno je izlaganje umetničke sveske. Planirano je da celina “O tigru” bude izložena u galeriji Šok ZaDruga u Novom Sadu. S obzirom da je rad ukraden i da se njegova sudbina i dalje ne zna, rad pod nazivom „Ukradena Balada o tigru“ trebalo bi da bude u izvesnom smislu rekonstrukcija događaja i ishoda. Odnos Biblioteke grada Beograda prema krađi i prema autoru reflektuje odnos institucija gradskih i državnih prema umetnicima i njihovom radu.

Ivana Aranđelović,

Beograd, 2023.

Ivana Aranđelović je vizuelna umetnica rođena 1988. u Smederevu. Završila je osnovne studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na departmanu likovna grafika u klasi profesora Slobodana Kneževića. Na istoj akademiji 2013. godine odbranila je master rad iz crtanja sa temom „Organski oblici i vizuelizacija bola“ pod mentorstvom profesorke Višnje Petrović. Dobitnica je nagrade za crtež Fondacije Vladimir Veličković i galerije Haos za 2022. godinu. Dobitnica je nagrade za studenski crtež na XV Bijenalu studenskig crteža koju dodeljuje Dom kulture Studenski grad Beograd za 2009. godinu.

U toku osnovnih studija zainteresovala se za istočnjačke minijature i medicinsku ilustraciju i kako ih povezati sa savremenim umetničkim tokovima. Poseban akcenat stavila je na medicinski crtež istražujući ga kao zasebnu umetničku celinu. Tokom master studija iz crtanja istraživanje minijature i medicinskog crteža izvršilo je jak uticaj na crtež kojim se do tada bavila. Nakon master studija iz crtanja upisala je drugi master iz istorije umetnosti na istanbulskom univerzitetu. Razlog ponovnog upisivanja mastera bila je želja da se bavi istraživanjem islamske minijature i time da teorijsku podlogu svom crtačkom radu. Tema istraživanja preusmerila se na osmansku minijaturu sa akcentom na minijature rađene za medicinske knjige.

Tokom pandemije COVID-19 krenula je da istražuje formu tekstilnog crteža kroz vez i tekstilni kolaž.

Izlagala je na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i regionu: 2018. Imaginarni medicinski izveštaj, Šok ZaDruga, Novi Sad; 2018. Imaginarni medicinski izveštaj, Galerija Reflektor, 2021. Užice; Dnevnici ptice rugalice, Dom kulture „Studenski grad“, Novi Beograd; 2021. Kolektivna izložba „Svetovi van sistema“, Beograd; 2020. ARTIJA 02 – Međunarodno bijenale umetnosti, Radovi na papiru i od papira, Spomen-park Kragujevački oktobar, Kragujevac. Tokom 2020. i 2021. vodila je radionicu „Prošireno polje crteža – Likovni dnevnik“ u društvenom centru Krov u Beogradu.

Trenutno živi i radi u Beogradu.

Projekat je podržan od strane Gradske uprave za Kulturu Novog Sada i Ministarstva kulture Republike Srbije.

Reklama

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here